HiRO

Aangeboden door HiRO & Schooljudo

 

Als leerkracht ben je elke dag bezig met de ontwikkeling van je klas. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Wij helpen je: het is onze missie om op een speelse manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen.

HiRO staat voor:

- Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas.
- De 7 HiRO waarden vormen de basis.
- Bewegend- en ervarend leren.
- Een digitale lesmethode.

Goed om te weten:

- Startklaar binnen 1 uur, geen begeleiding nodig.
- Schoolbreed jaarprogramma, maatwerk voor elke groep.
- Werkt samen met Zien! Van ParnasSys.
- HiRO is een erkende interventie gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling.

placeholder
HiRO logo
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling (leerling)
Interventie Interventies gericht op het welbevinden (leerling)
Organisatie HiRO & Schooljudo
Doelen/opbrengsten ‍HiRO maakt een klas tot een geheel. De kinderen leren samen door te ervaren. Ze leren grenzen stellen en elkaars grenzen respecteren, ze leren respect hebben voor zichzelf en elkaar, vertrouwen op zichzelf en de ander en om samen te werken. HiRO is iets voor jou als: -...bewegend- en ervarend leren je aanspreekt. -...je leerlingen wilt laten leren door te doen en direct te reflecteren. -...een schoolbreed programma zoekt waardoor de waarden gaan leven in de hele school én een doorlopende leerlijn hebt. -...wilt werken met een betrouwbare SEO-methodiek die door 60.000 kinderen dagelijks wordt gebruikt. -...je niet wilt werken uit boekjes maar via een gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving die aansluit op de belevingswereld van kinderen. -...graag snel aan de slag gaat (binnen 1 uur). -...de resultaten graag verwerkt in bestaande systemen (Zien! Van ParnasSys)
Activiteiten - Een lesmethode voor in het klaslokaal op basis van bewegend- en ervarend leren.
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten
Voor wie?
      Leerlingen
Onderwijs Primair onderwijs
De docenten zelf Begeleiding door

Het programma

Flexibel in te zetten Duur
In het klaslokaal Plaats
Tijdens schooltijd Welk moment
10-03-2022 t/m 10-03-2030 Wanneer
      Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
HiRO & Schooljudo

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Rex Stoelinga
HiRO logo