Zoekresultaten

Hier kun je al het aanbod vinden van de Zeeuwse Waaier. Toch op zoek naar iets anders? Pas dan je zoekopdracht in de linkse balk aan en probeer het opnieuw. 

1591690444528
Leren leren met een TOS. In deze module leer je passende methodieken om leerlingen of studenten met TOS optimaal te leren leren. Je leert de methodieken in te zetten en de juiste ondersteuning te bieden.
1591690444528
Herken TOS bij kleuters Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. In elke basisschoolgroep kan er dus een leerling met TOS zitten. Wil jij weten wat de signalen zijn bij kleuters en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou!
1591690444528
TOS en de invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) Hoe stimuleer je het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen met TOS? In deze module maak je kennis met methoden en technieken die je hierbij kunnen helpen en waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling kunt versterken.
1591690444528
Begrijpend lezen en TOS Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.
1591690444528
Ervaar gehoorverlies In deze module ervaar hoe je het is om gehoorverlies te hebben. Zo ontdek je welke inspanning je moet leveren om te communiceren.
1591690444528
Ervaar TOS Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met een TOS.
Schooljudo Logo DEF
Schooljudo De kracht van Schooljudo Schooljudo helpt docenten al sinds 2004 bij het creëren van een veilig pedagogisch klimaat en een fijne sfeer. Wij geloven dat dit de basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Dit doen wij door bewegend- en ervarend leren te combineren met de 7 Schooljudo waarden.
HiRO logo
HiRO Als leerkracht ben je elke dag bezig met de ontwikkeling van je klas. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Wij helpen je: het is onze missie om op een speelse manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen. HiRO staat voor: - Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas. - De 7 HiRO waarden vormen de basis. - Bewegend- en ervarend leren. - Een digitale lesmethode. Goed om te weten: - Startklaar binnen 1 uur, geen begeleiding nodig. - Schoolbreed jaarprogramma, maatwerk voor elke groep. - Werkt samen met Zien! Van ParnasSys. - HiRO is een erkende interventie gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling.
HiRO logo
HiRO & Schooljudo Als leerkracht ben je elke dag bezig met de ontwikkeling van je klas. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Wij helpen je: het is onze missie om op een speelse manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen. HiRO staat voor: - Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas. - De 7 judowaarden vormen de basis. - Bewegend- en ervarend leren. - Een digitale lesmethode gecombineerd met fysieke lessen. Goed om te weten: - Startklaar binnen 1 uur, geen begeleiding nodig. - Schoolbreed jaarprogramma, maatwerk voor elke groep. - Werkt samen met Zien! Van ParnasSys. - HiRO is een erkende interventie gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling.
Logo_Intotaal-01
Workshop interactief voorlezen met gebaren Je verhaal ondersteunen met gebaren draagt bij aan de taalontwikkeling van een kind en laat kinderen actief deelnemen aan het voorlezen. Het stimuleert de kinderen om gebruik te maken van gebaren in combinatie met het gesproken Nederlands en het vergroot ook woordenschat en taalbegrip bij de kinderen. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met interactief voorlezen en leer je hoe je dit tegelijkertijd kan ondersteunen met gebaren.
footer IKSTA onderwijsadvies zonder ondertitel
Academie voor Ontspannen Onderwijs In deze Academie staat de leerkracht centraal. Je vindt hier de beste support voor leerkrachten, zodat jij én ontspannen én met passie en plezier voor de klas kunt (blijven) staan. Laagdrempelig, praktisch en professionele ondersteuning op het moment dat jij dat jij dat nodig hebt.
New Project-3 copy
Hockeyclinics, -spellen, -dagen of kampen SVD Hockeyevenementen laat de deelnemers op een leuke manier kennis maken met de hockeysport. Wij zorgen ervoor dat alle deelnemers met plezier hockeyen en bewegen. Voor de gevorderde hockeyers zorgen we natuurlijk voor uitdaging op maat. Dag(delen) gevuld met hockey-gerelateerde spellen of hele hockeydagen of kampen vallen ook binnen ons vakgebied. Het opzetten van hockeymodules van meerdere weken of enkele dagdelen of uren gevuld met hockey-gerelateerde activiteiten. Het belangrijkste is dat de deelnemers plezier hebben met het hockeyen terwijl ze bewegen.
SportevenementenZwart
Sport-, spel- en beweegactiviteiten Sportdagen, sportmodules, bewegingsactiviteiten of sport-en-spel activiteiten. Het belangrijkste is dat de deelnemers de link leggen tussen sporten en plezier hebben en hier ook een of meer dag(deel)en mee aan de slag gaan! Wij ontwikkelen sportmodules van een aantal weken tot sportdagen tot een dagdeel of sportieve workshops waarbij plezier van alle deelnemers voorop staat. Samen met de organisatie kijken we samen naar de doelen van het initiatief en komen met een op maat gemaakte oplossing waarbij (nogmaals) plezier en beweging het belangrijkste zijn!
studiepro logo
Rouw en verlies in de klas Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verliessituaties. Hierbij kun je denken aan het overlijden van een dierbare, maar ook bijvoorbeeld het verbreken van vriendschappen, naasten die erg ziek zijn of het uiteenvallen van gezinnen door echtscheiding. Ook al is school vaak een fijne afleiding van het verdriet, dan nog vinden leerlingen het fijn wanneer ze het gevoel hebben op school echt gehoord en begrepen te worden. Je kunt hier protocollen voor maken wat je wilt, maar elke situatie is toch weer anders! De begeleiding is gericht op leerlingen en docenten die met een verliessituatie te maken hebben.
RPCZ
Verlies, Veerkracht en Herstel Naar aanleiding van uw vraag rond een ingrijpende gebeurtenis bij u op school bieden wij begeleiding in het omgaan met rouw en verlies. Zowel de leerlingen als de leerkracht/directie worden in dit traject begeleid.
RPCZ
Zomerschool - directeur/projectleider U wilt een succesvolle zomerschool realiseren, die optimaal aangestuurd, ondersteund en geëvalueerd wordt door een projectleider.
RPCZ
(Beeld-)coaching Met School Video Interactie Begeleiding / Beeldcoaching krijgt de leraar praktische ondersteuning door video-opnames in de klas.
RPCZ
Expeditie Kansrijk Expeditie Kansrijk is een traject voor scholen rondom het vraagstuk Kansengelijkheid.
RPCZ
Ondersteuning taalbeleid We ondersteunen u bij het opzetten en het implementeren van het taalbeleid, zodat het team er praktisch mee aan de slag kan.
RPCZ
Flitsbezoeken Tijdens de training Flitsbezoeken krijgt de deelnemer inzicht, kennis en concrete handvatten om de flitsbezoeken voor te bereiden en uit te voeren. De training gaat vooral over de focus tijdens de flitsbezoeken, het maken van een reflectieve vraag en de basishouding van gelijkwaardigheid en niet oordelen tijdens het reflectiegesprek.
RPCZ
Managementondersteuning Directeuren worden ondersteund bij het beantwoorden van hun managementvraagstukken.
RPCZ
Professionele leergemeenschap De directieleden en leraren leren in deze training in een cyclisch proces samen te werken aan 3 grote ideeën: Focus op leren, Focus op gezamenlijkheid en Focus op resultaat.
RPCZ
KIJK! En executieve functies In deze training leer je hoe je vanuit de werkwijze van KIJK! executieve functies in kaart brengt en hoe je spelenderwijs aan kunt sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.
RPCZ
Executieve functies Kinderen die sterke executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen werk en presteren beter. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraagde ontwikkeling. In de training 'Executieve functies' leren de deelnemers hoe ze de executieve functies van hun leerlingen kunnen herkennen en versterken.
RPCZ
De Leeruitdaging In de training De leeruitdaging leer je hoe jij er als leraar voor kunt zorgen dat leerlingen 'diep leren'. Je wilt de manier waarop leerlingen nadenken uitdagen met andere of betere ideeën. Dat doe je met de Leeruitdaging. De Leerkuil vormt de kern van de Leeruitdaging.