Zoekresultaten

Hier kun je al het aanbod vinden van de Zeeuwse Waaier. Toch op zoek naar iets anders? Pas dan je zoekopdracht in de linkse balk aan en probeer het opnieuw. 

1591690444528
Leren leren met een TOS. In deze module leer je passende methodieken om leerlingen of studenten met TOS optimaal te leren leren. Je leert de methodieken in te zetten en de juiste ondersteuning te bieden.
1591690444528
Herken TOS bij kleuters Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. In elke basisschoolgroep kan er dus een leerling met TOS zitten. Wil jij weten wat de signalen zijn bij kleuters en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou!
1591690444528
TOS en de invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) Hoe stimuleer je het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen met TOS? In deze module maak je kennis met methoden en technieken die je hierbij kunnen helpen en waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling kunt versterken.
1591690444528
Begrijpend lezen en TOS Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.
1591690444528
Ervaar gehoorverlies In deze module ervaar hoe je het is om gehoorverlies te hebben. Zo ontdek je welke inspanning je moet leveren om te communiceren.
1591690444528
Ervaar TOS Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met een TOS.
Schooljudo Logo DEF
Schooljudo De kracht van Schooljudo Schooljudo helpt docenten al sinds 2004 bij het creëren van een veilig pedagogisch klimaat en een fijne sfeer. Wij geloven dat dit de basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Dit doen wij door bewegend- en ervarend leren te combineren met de 7 Schooljudo waarden.
HiRO logo
HiRO Als leerkracht ben je elke dag bezig met de ontwikkeling van je klas. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Wij helpen je: het is onze missie om op een speelse manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen. HiRO staat voor: - Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas. - De 7 HiRO waarden vormen de basis. - Bewegend- en ervarend leren. - Een digitale lesmethode. Goed om te weten: - Startklaar binnen 1 uur, geen begeleiding nodig. - Schoolbreed jaarprogramma, maatwerk voor elke groep. - Werkt samen met Zien! Van ParnasSys. - HiRO is een erkende interventie gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling.
HiRO logo
HiRO & Schooljudo Als leerkracht ben je elke dag bezig met de ontwikkeling van je klas. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Wij helpen je: het is onze missie om op een speelse manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen. HiRO staat voor: - Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas. - De 7 judowaarden vormen de basis. - Bewegend- en ervarend leren. - Een digitale lesmethode gecombineerd met fysieke lessen. Goed om te weten: - Startklaar binnen 1 uur, geen begeleiding nodig. - Schoolbreed jaarprogramma, maatwerk voor elke groep. - Werkt samen met Zien! Van ParnasSys. - HiRO is een erkende interventie gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling.
Logo_Intotaal-01
Workshop interactief voorlezen met gebaren Je verhaal ondersteunen met gebaren draagt bij aan de taalontwikkeling van een kind en laat kinderen actief deelnemen aan het voorlezen. Het stimuleert de kinderen om gebruik te maken van gebaren in combinatie met het gesproken Nederlands en het vergroot ook woordenschat en taalbegrip bij de kinderen. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met interactief voorlezen en leer je hoe je dit tegelijkertijd kan ondersteunen met gebaren.
New Project-3 copy
Hockeyclinics, -spellen, -dagen of kampen SVD Hockeyevenementen laat de deelnemers op een leuke manier kennis maken met de hockeysport. Wij zorgen ervoor dat alle deelnemers met plezier hockeyen en bewegen. Voor de gevorderde hockeyers zorgen we natuurlijk voor uitdaging op maat. Dag(delen) gevuld met hockey-gerelateerde spellen of hele hockeydagen of kampen vallen ook binnen ons vakgebied. Het opzetten van hockeymodules van meerdere weken of enkele dagdelen of uren gevuld met hockey-gerelateerde activiteiten. Het belangrijkste is dat de deelnemers plezier hebben met het hockeyen terwijl ze bewegen.
SportevenementenZwart
Sport-, spel- en beweegactiviteiten Sportdagen, sportmodules, bewegingsactiviteiten of sport-en-spel activiteiten. Het belangrijkste is dat de deelnemers de link leggen tussen sporten en plezier hebben en hier ook een of meer dag(deel)en mee aan de slag gaan! Wij ontwikkelen sportmodules van een aantal weken tot sportdagen tot een dagdeel of sportieve workshops waarbij plezier van alle deelnemers voorop staat. Samen met de organisatie kijken we samen naar de doelen van het initiatief en komen met een op maat gemaakte oplossing waarbij (nogmaals) plezier en beweging het belangrijkste zijn!
download (3)
Programma Gezonde School De Gezonde School-aanpak helpt scholen om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van de leerlingen. De aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maakt u van losse activiteiten één geheel.
cultuurkwadraat-logo
Ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie door professionals Maak bij de inzet van externe kunst- en cultuurprofessionals zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren, zoals Cultuurkwadraat (de penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit Zeeland), icc-trainers, cultuurcoördinatoren en al aanwezige vakdocenten, zodat je als school niet door heel veel partijen overspoeld wordt. Kijk daarnaast ook eens naar de verbinding vanuit school met buitenschoolse activiteiten. Cultuurkwadraat en de regionale centra voor cultuureducatie (KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld / Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen) kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie met passende vakdocenten en cultuurprofessionals.
cultuurkwadraat-logo
Werkdruk verlagen door inzet externe cultuurprofessionals Het afgelopen schooljaar met coronabeperkingen heeft voor extra werkdruk en stress gezorgd bij veel scholen. Eén van de manieren om werkdruk te verlagen is de inzet van (meer) vakdocenten, externe kunstvakdocenten en cultuurprofessionals. Het is mogelijk om gedurende de looptijd van twee jaar een deel van het NPO-budget in te zetten voor het aanstellen van kunstvakdocenten, externe kunstvakdocenten en cultuurprofessionals als onderdeel van het team om te komen tot een meer structurele aanpak die er mogelijk toe leidt om deze persoon op termijn te behouden. De uitvoering wordt gedaan door het regionale centrum voor cultuureducatie (KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld / Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen)
cultuurkwadraat-logo
Ontwikkeling cultuureducatief lesmateriaal Externe cultuurprofessionals, zoals gastdocenten en educatief medewerkers van musea, kunnen cultuureducatief lesmateriaal ontwikkelen dat leerkrachten direct in de klas kunnen inzetten voor cultuureducatielessen in de verschillende disciplines. Cultuurkwadraat en de regionale centra voor cultuureducatie kunnen het onderwijs ontzorgen bij het zoeken naar aanbod passend bij de visie en identiteit. Bovendien kan dit lesmateriaal waardevolle informatie opleveren voor docenten.
cultuurkwadraat-logo
Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten Voor goede cultuureducatie zijn voldoende goed geschoolde leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers nodig. Om kennis en kunde te faciliteren organiseert Cultuurkwadraat scholing voor individuele leerkrachten, schoolteams en scholengroepen. Denk aan co-teaching, inspiratiebijeenkomsten, trainingen, cursussen en meer. De scholing wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, hierdoor zijn er vaak geen kosten aan deelname verbonden. Voor schooljaar 2021-2022 staan al een aantal trainingen en cursussen gepland. Het is ook mogelijk om in overleg met Cultuurkwadraat een deskundigheidsbevordering op maat te ontwikkelen. Een voorbeeld is de PLG Cultuureducatie van Archipel Scholen. Aan deze Professionele Leergemeenschap neemt van elke schoollocatie een leerkracht, icc’er of directeur deel. De uitvoering wordt gedaan door het regionale centrum voor cultuureducatie (KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld / Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen)