Leren leren met een TOS.

Aangeboden door Auris Cursuscentrum

 

In deze module leer je passende methodieken om leerlingen of studenten met TOS optimaal te leren leren. Je leert de methodieken in te zetten en de juiste ondersteuning te bieden.

placeholder
1591690444528
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Effectievere inzet van onderwijs
Interventie Gesprokentaalinterventies
Organisatie Auris Cursuscentrum
Doelen/opbrengsten Na het volgen van deze module: > Kun je onderscheiden welke differentiërende en compenserende werkwijzen en methoden er zijn. Deze kun je passend inzetten bij de belemmerende factor om zo het leren leren effectiever te laten verlopen. > Kun je het Grimmodel gebruiken om leerlingen te leren leren. > Kun je visuele ondersteuning, modeling (hardop denken) en een coöperatieve werkvorm inzetten tijdens de les. Je kunt dit aanbieden en verwerken in de leerstof en je bent je bewust van de noodzaak hiervan. > Ben je je bewust van het belang van semantische netwerken en stimuleer je deze om tot goed begrip van vaktermen en schooltaalwoorden te komen. > Kun je leerlingen of studenten inspireren om de methodieken vervolgens zelfstandig toe te passen bij het leren.
Activiteiten Middels praktische opdrachten gekoppeld aan theorie neem je kennis van differentiërende en compenserende werkwijzen en methoden. Je leert het Grimmodel te gebruiken en je gaat oefenen met modeling en coöperatieve werkvormen. Je ontwikkelt bewustwording van het belang van semantische netwerken en het belang hiervan voor jouw TOS leerling.
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten
Voor wie?
      Docenten
Onderwijs Voortgezet onderwijs
Trainer Leren leren met een TOS Begeleiding door
Opmerking(en) Deze training kan ook Incompany worden aangeboden, neem contact op voor de mogelijkheden.

Het programma

In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht). Duur
Auris Cursuscentrum Goes en Incompany Plaats
Tijdens en na schooltijd Welk moment
31-05-2022 t/m 31-07-2025 Wanneer
      Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
Auris Cursuscentrum

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Daphne Vreeke
1591690444528