Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

Aangeboden door Centra voor cultuureducatie

 

Voor goede cultuureducatie zijn voldoende goed geschoolde leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers nodig. Om kennis en kunde te faciliteren organiseert Cultuurkwadraat scholing voor individuele leerkrachten, schoolteams en scholengroepen. Denk aan co-teaching, inspiratiebijeenkomsten, trainingen, cursussen en meer. De scholing wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, hierdoor zijn er vaak geen kosten aan deelname verbonden.

Voor schooljaar 2021-2022 staan al een aantal trainingen en cursussen gepland. Het is ook mogelijk om in overleg met Cultuurkwadraat een deskundigheidsbevordering op maat te ontwikkelen. Een voorbeeld is de PLG Cultuureducatie van Archipel Scholen. Aan deze Professionele Leergemeenschap neemt van elke schoollocatie een leerkracht, icc’er of directeur deel. De uitvoering wordt gedaan door het regionale centrum voor cultuureducatie (KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld / Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen)

placeholder
cultuurkwadraat-logo
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Faciliteiten van randvoorwaarden
Interventie Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
Organisatie Centra voor cultuureducatie
Doelen/opbrengsten De scholing van leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers op het gebied van cultuureducatie stimuleren en bevorderen.
Activiteiten Aanbod deskundigheidsbevordering schooljaar 2021-2022 - Post-hbo ‘Vakspecialist Muziek’ i.sm. HZ University of Applied Sciences, Vlissingen, vanaf 7 september - Inspiratiebijeenkomst filmeducatie i.s.m. HZ Cult en Film by the Sea, Vlissingen, 15 september - Training ‘Wijzer met Erfgoed’ i.s.m. Erfgoed Zeeland, voor onderwijs en musea in Zeeuws-Vlaanderen, Axel, 27 september en 1 november - Basistraining interne cultuurcoördinator (icc), van 15 september t/m 16 maart, locaties worden bekend gemaakt op website - Training ‘Art Based Learning’ i.s.m. ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten en CultuurCollege, 18 november en 9 december, locatie wordt bekend gemaakt op website - Training ‘Procesgericht werken met culturele competenties’ i.s.m. CultuurCollege, 7 oktober, 4 en 25 november en 16 december, locatie wordt bekend gemaakt op website - Professionele leergemeenschap (PLG) Cultuureducatie i.s.m. HZ University of Applied Sciences, Vlissingen, 19 oktober, 23 november 2021 en 11 januari, 15 februari, 22 maart en 9 of 10 mei 2022 - Kunstprofessional in de klas i.s.m. HZ University of Applied Sciences, Vlissingen, Vanaf september t/m juli 2022
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten
Voor wie?
      Docenten
Onderwijs Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Begeleiding door
Opmerking(en) Het aanbod cultuureducatie voor de Oosterschelderegio is te vinden op: https://www.centrumkce.nl/aanbod
Het aanbod cultuureducatie Walcheren is te vinden op: https://kewalcheren.nl/aanbod/
Het aanbod van cultuureducatie voor Zeeuws-Vlaanderen is te vinden op: https://www.cultuurmenus.nl/ en https://www.toonbeeld.nl/

Het programma

Dit verschilt per training en cursus. Duur
Zowel op school als op een andere locatie. Dit hangt af van de training of cursus. Plaats
Voor, tijdens, na schooltijd Welk moment
06-09-2021 t/m 06-03-2024 Wanneer
      Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
Centra voor cultuureducatie

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Aart van Stiphout (Oosterschelderegio), Marjolijn Polfliet (Zeeuws-Vlaanderen), Tessa Sonnemans (Walcheren)
cultuurkwadraat-logo