Samen werken aan het onderwijs

Aangeboden door Stichting LeerKRACHT

 

Wil je werken aan verbetering van het onderwijs op jouw school? Maar zit je week vol met lesgeven, vergaderingen en dingen die moeten?

Neem dan samen het heft in handen. Als team bepalen jullie wat je wel en niet doet. Jullie vak staat centraal. Samen werk je aan de lespraktijk.

Binnen het aanbod gaan we aan de slag met de drie randvoorwaarden en instrumenten.

Aan de basis staan drie randvoorwaarden: ambitie, ritmiek en retrospective. Deze vormen, samen met de vier leerKRACHT-instrumenten, de kern van leerKRACHT vormen. De instrumenten zijn de bord- en werksessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback én de stem van de leerling.

placeholder
download
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Faciliteiten van randvoorwaarden
Interventie Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
Organisatie Stichting LeerKRACHT
Doelen/opbrengsten Door de instrumenten in samenhang in te zetten, werk je samen in kleine groepen naar een gezamenlijk doel. Elke dag samen een beetje beter: •Meer leerplezier voor de leerling •Meer werkplezier voor de leraar •Merkbaar en meetbaar beter onderwijs
Activiteiten Met leerKRACHT: • Werk je gericht aan jullie korte termijn doelen, om in te spelen op snel veranderende omstandigheden • Vorm je samen een hecht team, waardoor iedereen aangehaakt blijft, ook als het moeilijk is • Wissel je met elkaar uit over (online) lessen, waardoor je meer bereikt met je leerlingen. • Kijk je samen welke handvatten onderwijsonderzoek biedt voor het versterken van jullie lespraktijk De leerKRACHT aanpak: Stap 1: In de voorbereidende & startfase wordt het leerkrachtteam op de school samengesteld. Deze wordt geschoold door de expert coach. Er worden daarnaast bordteams samengesteld. Stap 2: Op de startdag introduceren we de aan het hele team de leerkrachtaanpak en formuleren we samen de ambitie voor het hele jaar. We maken hiervan een jaarbord met verbeterthema's. We bepalen dan de doelen voor de teamborden. Stap 3: Aan de slag We gaan per lerarenteam met het eerste thema aan de slag in een wekelijkse ritmiek met bord- en werksessies. Stap 4: Verdiepen en uitbouwen We leggen nu de resultaten vast in kwaliteitskaarten.
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Ja
Begeleiding studenten Die kunnen meegenomen worden door de schoolcoaches.
Voor wie?
      Docenten
      Leerlingen
Onderwijs Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Kirsa de Jonge en/ of Marjan Glas Begeleiding door
Opmerking(en) Via een draagvlaksessie laten we de school kennismaken met de aanpak om te onderzoeken of het echt bij de school past.


Gedurende het hele proces wordt de school begeleid door de Expert Coach.
Ook is er uitwisseling tussen verschillende scholen die deelnemen aan het programma.
Om optimaal te kunnen ontwikkelen kun je onbeperkt gebruik maken van de online LeerKRACHT academie.

Heb je interesse neem contact op!

Het programma

1 à 2 schooljaren Duur
Op school (of online indien Corona maatregelen van kracht zijn) Plaats
Voor, tijdens, na schooltijd Welk moment
06-09-2021 t/m 31-07-2023 Wanneer
      Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
Stichting LeerKRACHT

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Kirsa de Jonge en/ of Marjan Glas
download