Uitvoering van de MQ scan en het Beweeg ABC tijdens de reguliere gymlessen.

Aangeboden door Sport Zeeland

 

Bij de Zeeuws brede screening wordt gebruikt gemaakt van twee tools: de MQ scan en het Beweeg ABC. De MQ scan is een gedigitaliseerde tool waarmee de ontwikkeling van de motoriek in kaart wordt gebracht. De wetenschappelijk onderbouwde MQ track wordt met standaard gymmateriaal uitgezet. De rapportages van de MQ scan zijn direct na de test inzichtelijk op
kind-, klas- en schoolniveau (let wel op resultaten op kind niveau zijn uitsluitend beschikbaar voor de school en niet voor externe partijen, mits daarvoor toestemming wordt gegeven door de ouders). De MQ scan is een betrouwbare en valide bekwaamheidstest voor motorische vaardigheden, die kan worden gebruikt om de competentie van de motoriek van 4 tot 12
jarigen in een primair onderwijs omgeving te beoordelen.

Via het Beweeg ABC inventariseren we het sport- en beweeggedrag, de BMI en de zwemvaardigheid onder basisschool leerlingen in Zeeland. Daarbij is er altijd sprake van een individuele aanpak en staat het kind centraal, met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl.

placeholder
SportZeeland-logo-transparant
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling (leerling)
Interventie Sportieve activiteiten
Organisatie Sport Zeeland
Doelen/opbrengsten Het doel is in kaart brengen wat de huidige status is betreft de motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van kinderen in het primair basisonderwijs. Wanneer achterstanden geconstateerd worden, is het doel om dit in samenwerking met professionals te verbeteren. Met de follow-up zorgen we ervoor dat kinderen motorisch vaardiger worden, meer plezier krijgen in bewegen, maar ook beter gaan bewegen. Dat alles is van positieve invloed op de leerprestaties van het kind.
Activiteiten Binnen de Zeeuws brede screening wordt de motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar in kaart gebracht. We willen in samenwerking met de Zeeuwse partners ervoor zorgen dat de neerwaartse spiraal van de motoriek naar boven wordt omgebogen. Daarnaast hebben we de ambitie om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen.
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Ja
Begeleiding studenten Ja, door SportZeeland wordt er een voorlichtingspresentatie en training verzorgt zodat de studenten ervaring hebben met het afnemen van de testen.
Voor wie?
      Leerlingen
Onderwijs Primair onderwijs
Vakleerkracht LO in samenwerking met de buurtsportcoach en eventueel studenten. Begeleiding door

Het programma

Een heel schooljaar Duur
Dat is afhankelijk waar de gymlocatie is van de school. Als dit binnen de school is, dan wordt de activiteit uitgevoerd op school zelf. Plaats
Tijdens schooltijd Welk moment
01-09-2019 t/m 01-09-2023 Wanneer
      Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
Sport Zeeland

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Alyssa Dijkstra
SportZeeland-logo-transparant