Programma Gezonde School

Aangeboden door GGD Zeeland

 

De Gezonde School-aanpak helpt scholen om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van de leerlingen. De aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maakt u van losse activiteiten één geheel.

placeholder
download (3)
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling (leerling)
Interventie Interventies gericht op het welbevinden (leerling)
Organisatie GGD Zeeland
Doelen/opbrengsten Wat levert Gezonde School op voor uw leerlingen? Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel. Dat draagt bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Wat levert Gezonde School op voor ouders? Gezond gedrag wordt niet alleen thuis maar ook op school gestimuleerd. Dat maakt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Ook kunnen ouders thuis aansluiten bij ‘lastige’ onderwerpen die op school worden behandeld, zoals seksualiteit en drugspreventie. Wat levert Gezonde School op voor uw medewerkers? Medewerkers weten hoe ze gezondheidsproblemen signaleren en hoe ze daarop kunnen reageren. Doordat leerlingen beter in hun vel zitten en minder verzuimen, verloopt het leerproces beter. Dat vraagt minder energie van de leerkracht. Een Gezonde School draagt ook bij aan de gezondheid van medewerkers, waardoor het werken plezieriger wordt en het ziekteverzuim daalt. Wat levert Gezonde School op voor uw school? De Gezonde School-aanpak helpt uw school om prioriteiten te stellen en keuzes vast te leggen. Zo gebruikt u de schaarse tijd en financiën op school efficiënt en doelgericht. Een gezonde leefstijl van leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders. De aanpak helpt u om de ouderbetrokkenheid te versterken. Met het vignet laat u zien dat uw school een Gezonde School is. Zo onderscheidt u zich als school die een gezonde leefstijl bevordert.
Activiteiten De aanpak is gebaseerd op vier pijlers: - Educatie: Er wordt in de lessen structureel aandacht besteed aan het gekozen gezondheidsthema. De leerlingen vergroten op deze manier hun kennis, ontwikkelen vaardigheden en krijgen een positieve houding tegenover een gezonde leefstijl. - Omgeving (fysiek en sociaal): De school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals de inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en heeft aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren). - Signaleren: Leraren en andere medewerkers op school herkennen in een vroegtijdig stadium gezondheidsproblemen onder hun leerlingen. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juist manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening). - Beleid: De school legt de maatregelen rondom gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht en is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. De thema’s die onderdeel zijn van de Gezonde School: - Bewegen & Sport - Voeding - Welbevinden - Roken - Alcohol- & Drugspreventie - Relaties & Seksualiteit - Natuur & Milieu
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten
Voor wie?
   Docenten
   Leerlingen
   Ouders
Onderwijs Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Gezonde School-adviseur Begeleiding door
Opmerking(en) Binnen het programma Gezonde School werken wij samen met onze partners: SportZeeland (begeleiding bij de thema's Bewegen & Sport en Voeding) en IVN natuureducatie (begeleiding bij het thema Milieu & Natuur).

Het programma

Afhankelijk van wat de school op dit moment al doet aan gezondheidsbevordering op het betreffende thema. Duur
Op school Plaats
Voor, tijdens, na schooltijd Welk moment
15-08-2021 t/m 01-07-2024 Wanneer
   Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
GGD Zeeland

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Marissa Schoenmaker
download (3)