Werkdruk verlagen door inzet externe cultuurprofessionals

Aangeboden door Centra voor cultuureducatie

 

Het afgelopen schooljaar met coronabeperkingen heeft voor extra werkdruk en stress gezorgd bij veel scholen. Eén van de manieren om werkdruk te verlagen is de inzet van (meer) vakdocenten, externe kunstvakdocenten en cultuurprofessionals. Het is mogelijk om gedurende de looptijd van twee jaar een deel van het NPO-budget in te zetten voor het aanstellen van kunstvakdocenten, externe kunstvakdocenten en cultuurprofessionals als onderdeel van het team om te komen tot een meer structurele aanpak die er mogelijk toe leidt om deze persoon op termijn te behouden. De uitvoering wordt gedaan door het regionale centrum voor cultuureducatie (KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld / Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen)

placeholder
cultuurkwadraat-logo
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
Interventie Onderwijsassistenten/ instructeurs
Organisatie Centra voor cultuureducatie
Doelen/opbrengsten De inzet van (meer) vakdocenten, externe kunstvakdocenten en cultuurprofessionals.
Activiteiten Inzet van vakleerkrachten, externe kunstvakdocenten en cultuurprofessionals voor het verlagen van de werkdruk
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten
Voor wie?
      Docenten
Onderwijs Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Tessa Sonnemans Begeleiding door
Opmerking(en) Het aanbod cultuureducatie voor de Oosterschelderegio is te vinden op: https://www.centrumkce.nl/aanbod
Het aanbod cultuureducatie Walcheren is te vinden op: https://kewalcheren.nl/aanbod/
Het aanbod van cultuureducatie voor Zeeuws-Vlaanderen is te vinden op: https://www.cultuurmenus.nl/ en https://www.toonbeeld.nl/

Het programma

Dat wordt vastgesteld in overleg met de school Duur
Op school Plaats
Voor, tijdens, na schooltijd Welk moment
06-09-2021 t/m 06-03-2024 Wanneer
      Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
Centra voor cultuureducatie

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Aart van Stiphout (Oosterschelderegio), Marjolijn Polfliet (Zeeuws-Vlaanderen), Tessa Sonnemans (Walcheren)
cultuurkwadraat-logo