Ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie door professionals

Aangeboden door Centra voor cultuureducatie

 

Maak bij de inzet van externe kunst- en cultuurprofessionals zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren, zoals Cultuurkwadraat (de penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit Zeeland), icc-trainers, cultuurcoƶrdinatoren en al aanwezige vakdocenten, zodat je als school niet door heel veel partijen overspoeld wordt. Kijk daarnaast ook eens naar de verbinding vanuit school met buitenschoolse activiteiten. Cultuurkwadraat en de regionale centra voor cultuureducatie (KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld / Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen) kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie met passende vakdocenten en cultuurprofessionals.

placeholder
cultuurkwadraat-logo
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
Interventie Onderwijsassistenten/ instructeurs
Organisatie Centra voor cultuureducatie
Doelen/opbrengsten Gebruikmaken van de bestaande structuur op het gebied van Zeeuwse cultuureducatie, door samen met Cultuurkwadraat externe kunst- en cultuurprofessionals in te zetten. Hierbij wordt ook gekeken naar de verbinding met buitenschoolse activiteiten.
Activiteiten Inzet van vakleerkrachten, externe kunstvakdocenten en cultuurprofessionals voor ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten
Voor wie?
      Docenten
      Leerlingen
Onderwijs Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Tessa Sonnemans Begeleiding door
Opmerking(en) Het aanbod cultuureducatie voor de Oosterschelderegio is te vinden op: https://www.centrumkce.nl/aanbod
Het aanbod cultuureducatie Walcheren is te vinden op: https://kewalcheren.nl/aanbod/
Het aanbod van cultuureducatie voor Zeeuws-Vlaanderen is te vinden op: https://www.cultuurmenus.nl/ en https://www.toonbeeld.nl/

Het programma

Dat wordt vastgesteld in overleg met de school Duur
Zowel op de school als op locatie, afhankelijk van de wensen van de school. Plaats
Voor, tijdens, na schooltijd Welk moment
06-09-2021 t/m 06-03-2024 Wanneer
      Zeeland
Regio
- Aantal deelnemers
Centra voor cultuureducatie

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Aart van Stiphout (Oosterschelderegio), Marjolijn Polfliet (Zeeuws-Vlaanderen), Tessa Sonnemans (Walcheren)
cultuurkwadraat-logo