Extra persoonlijke begeleiding op maat

Aangeboden door Kibeo

 

Kibeo hecht veel waarde aan de preventie van kinderen. Dankzij een aanbod van persoonlijke begeleiding op maat wil Kibeo voorkomen dat jonge kinderen, na schooltijd, op straat gaan zwerven.

Kibeo speelt hierop in door extra begeleiding te bieden op sociaal-emotioneel, als op executief gebied aan kinderen die dit nodig hebben.
Het gaat hierbij om interventies op het gebied van:
- het welbevinden van een leerling
- sportieve activiteiten
- cultuureducatie

Door het bieden van deze extra begeleiding (preventie), willen we doorverwijzing naar de gespecialiseerde, dure jeugdhulp op latere leeftijd voorkomen.

placeholder
Logo Kibeo - op witte achtergrond (digitaal)
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling (leerling)
Interventie Interventies gericht op het welbevinden (leerling)
Organisatie Kibeo
Doelen/opbrengsten Kibeo is een veilige basis waar de kinderen terecht kunnen als dit thuis niet kan. Kibeo vervult hiermee een belangrijke wijkfunctie. We hebben nauw contact met het wijkteam, het CJG en de scholen in de directe omgeving. Samen signaleren we voor welke kinderen deze vorm van BSO opvang noodzakelijk en nuttig kan zijn. Waar partners samenwerken vanuit een gedeelde visie en ambitie en mogelijkheden optimaal worden benut, komt dit ten goede aan de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen moeten opgroeien in een sterke en positieve omgeving. Goede kindvoorzieningen in de omgeving dragen bij aan preventie. Indien nodig kunnen de kindvoorzieningen voorzien in specialistische hulp; dichtbij het kind.
Activiteiten In overleg tussen school (ib’er, eventueel leerkracht(en) en de kinderopvang (ib’er) wordt afgestemd voor welke leerlingen een naschools aanbod bijdraagt aan hun ontwikkeling. - De school koopt kindplaatsen in waar de kinderen op geplaatst kunnen worden. - Voor de ouders wordt geen bijdrage berekend. Lekker knutselen, spelen, ravotten en op ontdekking met vriendjes en vriendinnetjes. Vrijwel alle BSO’s van Kibeo zijn in of dichtbij een basisschool gevestigd. Handig voor de ouder(s)/verzorger(s) en vertrouwd voor het kind! Extra fijn; vers fruit, drinken en (gezonde) tussendoortjes zitten bij de opvang inbegrepen.
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten N.v.t.
Voor wie?
   Leerlingen
Onderwijs Primair onderwijs
Gespecialiseerde pedagogisch medewerkers Begeleiding door
Opmerking(en) Heeft u leerlingen waarvoor dit aanbod passend is of wilt u meer weten? Neem gerust contact op!

Het programma

Maatwerk, aangepast aan de behoeften van uw school en leerlingen Duur
In de BSO ruimtes van Kibeo (vaak in/dichtbij de school) Plaats
Na schooltijd Welk moment
15-09-2021 t/m 31-07-2023 Wanneer
   Noord-Beveland
   Schouwen-Duiveland
   Zuid-Beveland
Regio
- Aantal deelnemers
Kibeo

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Erica Mulder
Logo Kibeo - op witte achtergrond (digitaal)