Uitdagende activiteiten voor schoolkinderen na schooltijd.

Aangeboden door Kibeo

 

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school.
Scholen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat op de school bewust vorm te geven. Welbevinden bevordert immers het leren.

Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs bevordert het welbevinden van kinderen en jongeren. De relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig. Door een structureel (activiteiten)aanbod gericht op de brede ontwikkeling van het kind geven we kinderen een nuttige vrijetijdsinvulling.

Kinderen krijgen bij Kibeo unieke ervaringen waardoor ze hun eigen talenten ontdekken en zich ontwikkelen.

Er is keuze uit een scala van activiteiten, denk aan sport, spel, creatief, lezen, muziek, techniek, natuur etc. Zo is er voor ieder kind iets te doen wat hij of zij leuk vindt. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

Juist binnen de omgeving van Kibeo (naschools) is er de kracht dat kinderen vaardigheden ontwikkelen waar tijdens de schooldag minder tijd voor is.

placeholder
Logo Kibeo - op witte achtergrond (digitaal)
placeholder

Meer informatie over deze interventie

Doelgebied Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling (leerling)
Interventie Interventies gericht op het welbevinden (leerling)
Organisatie Kibeo
Doelen/opbrengsten Kibeo organiseert activiteiten die passen bij de behoeften en interesses van het kind. Door hun succeservaringen ontwikkelen de schoolkinderen zelfvertrouwen. Dit wordt ook wel de sociale leerschool genoemd. Er is ruimte voor sociale ontwikkeling door de omgang met de andere kinderen, het aangaan van vriendschappen, conflicten op te lossen en te spelen. Bij creatieve activiteiten wordt de individuele expressie van schoolkinderen gestimuleerd. Bij executieve activiteiten krijgen schoolkinderen een stem in de groep, ze mogen meedenken en ieders inbreng wordt gewaardeerd. De sportieve activiteiten vergroten de onderlinge samenwerking tussen de schoolkinderen en verbeteren hun schoolprestaties. Op deze manier draagt Kibeo bij aan het welbevinden en de betrokkenheid van de schoolkinderen.
Activiteiten Kibeo organiseert in het kader van deze interventie voor schoolkinderen na schooltijd uitdagende en inspirerende activiteiten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten gericht op: - Sociale vaardigheden - Persoonlijke vaardigheden - Cognitieve vaardigheden (executieve functies) - Creatieve vaardigheden - Sportieve vaardigheden - Muzikale vaardigheden - Dramavaardigheden (toneel / theater) Deze activiteiten worden zowel door onze gespecialiseerde medewerkers, als door externe partijen uitgevoerd. Op basis van uw wensen kijkt Kibeo wat mogelijk is (maatwerk).
Programma op maat Ja
Betrokkenheid studenten Nee
Begeleiding studenten N.v.t.
Voor wie?
   Leerlingen
Onderwijs Primair onderwijs
De activiteiten (workshops) worden gegeven door professionals uit het vakgebied. Begeleiding door
Opmerking(en) Geïnteresseerd? Neem gerust contact op!
Samen komen we tot een leuk aanbod voor uw schoolkinderen!

Het programma

Maatwerk (1,5-2 uur na schooltijd), aangepast aan de behoeften van uw school en schoolkinderen Duur
De activiteit vindt altijd plaats op school Plaats
Na schooltijd Welk moment
15-09-2021 t/m 31-07-2023 Wanneer
   Noord-Beveland
   Schouwen-Duiveland
   Zuid-Beveland
Regio
- Aantal deelnemers
Kibeo

Neem contact met ons op.

Contactpersoon Erica Mulder
Logo Kibeo - op witte achtergrond (digitaal)